Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009

Η σύνθεση της ομάδας είναι:
Νο 4   Μίσσας Ιωάννης
Νο 5   Σιώκης Αλέξανδρος
Νο 6   Μέλλος Κων/νος
Νο7    Βλάχος Αριστοτέλης
Νο8    Κωτούλας Γρηγόρης
Νο9    Κουκόσιας Ιωάννης
Νο10  Μπανιός Κων/νος
Νο11  Νούσιος Κων/νος
Νο12  Μανόπουλος Λάμπρος
Νο13  Μουϊάνος Γιώργος
Νο14  Κωστής Δημήτρης
Νο15  Εκίζογλου Σαράντης
Νο16  Καφρίτσας Νίκος
Νο17  Παφλιάς Θωμάς
Νο18  Φωτίου Κων/νος