Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010

Αίολος Αμπελώνα - Ολυμπιακός Καρδίτσας

Τα καλάθια του Ολυμπιακού εναντίον του Αίολου Αμπελώνα.